Next World Better

Jan van Wissen - schilderijen, grafiek, collages

Image Als kind maakte Jan van Wissen (1946) al tekeningen van steden in vogelvluchtperspectief. De steden uit de recente serie Pure City van tekeningen, schilderijen en collages bestaan uit wooneenheden die van bovenaf gezien in perspectief zijn getekend. Compacte gebouwen zonder ramen of deuren, hooguit poorten, af en toe een pilaar of een ondefinieerbaar stuk architectuur. Door deze consequente aanpak lijken de gebouwen, ondanks hun verscheidenheid aan vorm, door één architect getekend. Op geen enkel werk wordt een mens als maatgevend object toegevoegd, geen boom om de schaal aan te geven. De woonblokken zijn verbonden door plateaus of zwevende wegen. Wat zich ontrolt, zijn steden opgebouwd uit etages Gelaagde steden, en gevaarlijk ook. Er is nergens een vangrail te zien.

De steden strekken zich uit van onder tot boven en over de hele breedte van het beeld. In principe kunnen ze de hele planeet omspannen. De verdwijnpunten liggen buiten het doek. Het werk roept associaties op met Mondriaan, Escher en Constant. Diens Nieuw Babylon behelste eveneens een wereldomvattende stadsplanning.

De perspectiefwerkingen ontstaan door diagonaal opgezette banen die elkaar kruisen en ruitjespatronen vormen. Uit deze patronen ontstaan zowel gebouwen als tegelvloeren. Op sommige tekeningen zijn de lijnen onregelmatig t.o.v. elkaar geplaatst zodat er vervormingen ontstaan. Men kijkt aan de onderkant van een tekening in een peilloze diepte of het lijkt alsof er een stad op de bodem van een rimpelend maar glashelder water ligt, of is het een eindeloze kashba in een zinderende woestijn?

Image Het kleurgebruik is sober, evenals de vorm teruggebracht tot uiterste noodzaak. Drie kleuren per doek, bijvoorbeeld rood, geel, zwart of wit, blauw, geel. Maar er is ook een stad opgebouwd uit rode banen en fragmenten van teksten die afwisselend wanden suggereren. De liggende vlakken bestaan hier uit fragmenten van fotoportretten. Jan van Wissen: “Ik zet eerst diagonale lijnen op omdat ze beweging brengen, de blik naar boven en beneden richten. Het heeft ook met zwaartekracht te maken denk ik, en wie weet met mijn hoogtevrees.”

Next World Better, de titel van de expositie, betekent voor Jan van Wissen een soort neiging deze wereld te willen overslaan en een nieuwe te willen beginnen.

“Misschien is het vluchtgedrag, maar iedere kunstenaar is een vluchteling in de geest. Ik probeer een eigen wereld op te bouwen; een wereld in de vorm, een pure stad, teruggebracht tot zijn essentie, een stapeling van verblijven. Dat is het wezen van de stad. Het gaat mij niet om straatmeubilair of een rij bomen. Dat is versiering. Deze steden zijn ook niet gemaakt voor mensen. Ik maak urbane structuren met de bedoeling er boven te leven. Het gaat er mij bij dit werk om de wereld te overstijgen, te zweven, los te komen van de materie, van alles wat je omlaag trekt.”

Van 6 oktober tot 2 november 2002 in Galerie 100, opening zo 6 oktober v.a. 14.00 uur.

Aja

Zaal 100 | Aja Waalwijk | Galerie 100
© All rights reserved