Saskia Steenbakkers - foto's

saskiasteenbakkers_01.jpg, 42kB Op de foto's van Saskia Steenbakkers lopen verschillende werelden transparant door elkaar. Het zijn afdrukken van dubbele opnames ontstaan omdat het filmrolletje niet is doorgedraaid. Doordat de zwart-wit negatieven in één kleur zijn afgedrukt en de composities van de door elkaar vloeiende beelden nauwkeurig op elkaar aansluiten vormen ze één geheel. Het zijn beelden met meerdere betekenissen, verhalen zonder anecdotes en tevens dialogen tussen beeldende kunst en fotografie. Een groot aantal foto's bestaat namelijk uit combinaties van kunstwerken en portretten.

Meerdere werkelijkheden die als schimmen door elkaar zweven roepen associaties op met gedachtenflarden of droombeelden die zich afspelen voor het geestesoog of in het onderbewustzijn. Saskia Steenbakkers brengt deze gelaagdheid letterlijk in beeld. Er is een foto van een tekening van twee figuren tegen de sky-line van een stad waardoorheen een foto van twee vriendinnen. Hun beider gezichten zijn naar de kijker gekeerd. Het polshorloge op de arm van een van hen lijkt een tas in de hand van een van de getekende personages. De figuren op de tekening blikken beiden vanuit een negentiende eeuwse setting terug naar de toekomst. Tijd wordt meegedragen, verschillende tijden en ruimtes vallen samen, overlappen elkaar of worden met elkaar geconfronteerd.

Op een andere foto zweven twee handen in bidhouding door een getekend landschap. De wandelende figuur in het desolate landschap en de gevouwen handen die in de lucht lijken te hangen roepen associaties op; van boeren die bidden voor een vruchtbaar seizoen tot een in zichzelf gekeerde pelgrim die zijn weg vervolgt of iemand die alles achter zich laat. Een geraffineerd spel met betrekkingselementen. De toeschouwer kan verbanden leggen, een verhaal zien. Ze vroeg een twaalftal beeldend kunstenaars hun sterrenbeeld te schilderen waarna ze hen portretteerde door een foto van hun kunstwerk heen. Volgens Saskia is de energie die het dier vertegenwoordigt dan dubbelop: "Het was al heel wat om twaalf verschillende kunstenaars te vinden die alle twaalf een ander sterrenbeeld vertegenwoordigden. Mijn ontwerp begon pas wanneer het schilderij af was. Sommigen maakten klein, anderen groot werk. Anita Mizrahi maakte een ets van een figuur en een zonnebloem. De blaadjes van de zonnebloem vielen perfect op haar oog, de uiteindelijke afbeelding voor het sterrebeeld kat."

Een ander deel van het werk bestaat uit zogenaamde swirls, een spel van licht en beweging. Behalve haar werkzaamheden als fotograaf doceert Saskia Steenbakkers fotografie en film op het IVKO. Deels om die reden zijn er een aantal foto's die eerder tot het genre van de sociale fotografie behoren: haar leerlingen, kinderen in de Amazonejungle, haar eigen kids etc. Een indrukwekkende presentatie.

Vanaf 4 februari in Zaal 100.

Aja Waalwijk

Zaal 100| Aja Waalwijk| Galerie 100
© All rights reserved