EMAIL

Email is een snelle manier om berichten te versturen. E-mail is het oudste en meest gebruikte onderdeel van internet en lijkt veel op de gewone post. Maar dan sneller, een email is binnen een paar minuten bezorgd, waar ook ter wereld! De papieren-post wordt daarom door emailgebruikers slakkepost genoemd, snailmail. 

EMAILADRES

Net als met de gewone post heeft iedereen een adres, een emailadres, en dat ziet er als volgt uit: vlammetje@wittereus.net en wordt altijd helemaal aan elkaar geschreven. Het eerste deel, voor het apenstaartje @ is het pseudoniem waaronder je bij je internetprovider bekend staat, je login. Het deel ná @ is de naam van de computer die de post ontvangt of verstuurt, wittereus.net in dit geval. Het achtervoegsel .net geeft het type netwerk aan, en betekent dat het een internet service provider (ISP) betreft, maar er is bijvoorbeeld ook .com voor commerciële netwerken of .org voor ideële. Een tweeletterig achtervoegsel, zoals bij het adres rito@xs4all.nl , geeft de landcode aan. .nl = nederland, .be=belgië, .uk=engeland enz. 

EMAILPROGRAMMA'S

Om te kunnen emailen heb je een emailprogramma nodig. Dit programma werkt als een dubbelpluspostkantoor, het regelt alles wat met email te maken heeft: verzenden, ontvangen en archiveren van de post, automatisch doorsturen, ongewenste post meteen de prullebak in en nog veel meer. Postprogamma's zijn er in heel veel soorten en maten, van de zeer uitgebreide Netscape Communicator tot het eenvoudige Eudora Light. 

MAKEN EN VERSTUREN VAN EMAIL

Boven een nieuw te versturen mailtje staan meestal 4 nog lege regels: to, cc, bcc, & subject.
to: hier het e-mail adres van de ontvangende partij 
cc: afkorting van "carbon copy". 
In dit veld kun je één of meerdere adressen invullen waar een kopie van het bericht naartoe gestuurd moet worden. De adressen moeten gescheiden worden door een komma en een spatie: cc: rito@xs4all.nl, heuzig@dds.nl, aja@wittereus.net
Let op: alle adressen zijn leesbaar voor alle ontvangers, het is daarom meestal beter om gebruik te maken van de optie 
bcc: Afkorting van blind carbon copy. Het verschil met de optie cc is dat de adressen van anderen dan de onvanger zelf onzichtbaar blijven, en hiermee voorkom je dat er adressen onbedoeld in verkeerde handen vallen. 
subject: In dit veld kun je met een paar woorden de aandacht van de ontvanger proberen te trekken. Het hoeft niet, maar mailtjes met het onderwerp "No Subject" worden altijd het laatst gelezen.
Voorbeeld: 
to:vlammetje@wittereus.net
cc:rito@xs4all.nl, heuzig@dds.nl, aja@wittereus.net
bcc:georgebush@whitehouse.gov
subject: nog even over gisteravond........
Het bericht zelf schrijf je met de tekstverwerker die in het e-mailprogramma is ingebouwd.  Bij de instellingen van het mailprogramma kun je (meestal) kiezen tussen eenvoudige tekst opmaak (.txt) of  HTML opmaak. Bij deze laatste categorie is echter enige voorzichtigheid geboden. De HTML opmaak biedt welliswaar allerlei ludieke voordelen zolals kleur, bewegende delen en mooie opmaak, maar is helaas ook uitermate geschikt om virussen te bevatten en te verspreiden, deze zijn dan ergens verstopt in de HTML code. Een Email in tekstopmaak kan geen virus bevatten. Daarnaast, E-mail is bedoeld om efficient  informatie uit te wisselen, en hoe minder er op of aan zo'n mailtje zit hoe beter dat gaat. En bedenk: niet elk e-mailprogramma is in staat om die mooie opmaak en bewegende plaatjes ook weer te geven, en niet elke e-mail gebruiker houdt er van. Berichten voorzien van allerhande franje zijn onnodig groot, en hebben daarom meer tijd nodig om verzonden te worden. Vooral modemgebruikers (bijna uitgestorven, maar toch) vinden dit vervelend.
Het is daarom beter om berichten te versturen in "tekstformaat", de officiële naam hiervoor is ascii, een afkorting van "American Standard Code of Information Interchange", soms ook aangeduid als DOS-text , plain-text, of simpelweg txt. Ascii is een "oerletterset" bestaande uit 256 tekens, die door alle e-mailprogramma's , hoe oud ze ook zijn en waar ook ter wereld, gelezen kan worden. De meeste e-mailprogramma's werken uit zichzelf in ascii , maar bij de grotere jongens zoals Netscape-Navigator moet je dit zelf instellen. Voor het formaat van de uitgaande post kun je dan kiezen tussen plain-text formaat en HTML. Als je voor plain-txt kiest weet je zeker dat iedereen je mail ook kan lezen.

ONTVANGEN EN BEANTWOORDEN VAN EMAIL

Als je in je mailbox kijkt dan zie je een overzicht van alle berichten voorzien van de afzender, de datum en het onderwerp. De berichten kunnen worden geopend door er met de muis op te klikken . Alle gelezen berichten blijven bewaard, tenzij je ze zelf wist. 
Als je je mail wilt beantwoorden dan kun je kiezen tussen de functie beantwoord (reply) en beantwoord aan allen (reply all). In het eerste geval gaat het antwoord alleen naar de opsteller van het oorspronkelijke bericht, bij reply ook all naar alle adressen die vermeld zijn onder cc. Kies de juiste optie, want stel dat er vijfentwintig adressen in het veld cc: staan en je doet "reply all" dan vezend je dus zesentwintig mailtjes terwijl je er maar één de bedoeling was, en dan maar hopen dat de boodschap geen sterk persoonlijk karakter had. Vind je het bericht interessant genoeg om door te sturen naar iemand anders dan doe je dat met de functie foward (fwd).

WEBMAIL

Vrijwel alle internetproviders bieden de gelegenheid om e-mail te versturen en te ontvangen via webmail. Hier wordt geen gebruik gemaakt van een emailprogramma op je eigen computer, maar van een webpagina met daar op een webmailprogramma dat draait op de server van de provider. Het voordeel hiervan is dat je overal ter wereld waar een internetaansluiting is post kunt ophalen en verzenden. Ook wittereus.net heeft webmailfaciliteiten.

ATTACHMENTS

Het is mogelijk om met een e-mail bericht zgn. attachments mee te sturen. Deze "bijlagen" worden a.h.w. aan het berichtje geplakt. Dit kan in principe elk type computerbestand zijn: text, plaatjes, geluid, video, software. Dit zijn bv. bestanden van de harde schijf van je eigen computer, of van een floppy of een cd-rom. Ook hier geldt: liever niet te groot, en gebruik attachments niet onnodig. Afhankelijk van de snelheid van de verbinding en de grootte van het bestand kan het binnenhalen soms erg lang duren, en als het dan ook nog flauwekul blijkt te zijn dan krijg je als ontvanger echt de pest in. Voor het versturen van tekstbestanden zijn attchments echter uitstekend geschikt, vooral als de tekst in ascii (DOS-txt, plain txt, txt) is opgeslagen i.p.v. in het standaard formaat van je eigen tekstverwerker zoals bv. WordPerfect . Deze formaten bevatten onnodig veel gegevens over de opmaak van het document en daardoor word het bestand soms tot wel 10 keer zo groot als voor de eigenlijke tekst nodig is. Bestanden in een specifiek formaat hebben bovendien het nadeel dat de geadresseerde over de zelfde tekstverwerker moet beschikken om de tekst te kunnen lezen. Als je een groot tekstbestand als attachment wil versturen sla het dan eerst opnieuw op in ascii, en geef het de extentie .txt en eventueel een andere naam. Als je zeker weet dat de ontvanger over dezefde progammatuur beschikt als jij dan kun je het natuurlijk wel in het oorspronkelijke formaat verzenden. 

Omdat attachments er om bekend staan dat ze allerlei onaangenaamheden of zelfs virussen kunnen bevatten zijn veel mensen er terecht huiverig voor. Als je er zelf een verstuurd kan het daarom geen kwaad in de oorspronkelijke tekst van je mailtje te vermelden dát je een attachment meestuurd, en hoe het heet, dan weet de geadresseerde tenminste zeker dat het attachment ook echt van jou afkomstig is. 

Als je zelf mails ontvangt met attachments is het in ieder geval oppassen geblazen, vandaar de volgende vuistregels: 

Open nooit "zomaar" een attachment , maar overtuig je ervan dat de afzender iemand is die je kent, en dat het attachtment ook van de afzender afkomstig is, bv. door een herkenbare naam , of door een verwijzing ernaar in het mailtje zelf. Er zijn namelijk virusprogramma's die ongemerkt hun verwoestende programma's als attachment aan andermans post weten te hangen. 

Bij twijfel het attachment wissen, ook uit de "prullebak" of "trash" 

Attachments van onbekende afzender zijn altijd verdacht, maar die van een bekende afzender zo mogelijk nog verdachter!

Hoewel sommige emailprogramma's zich makkelijker laten gebruiken als verspreider van virussen dan andere, vooral Microsoft OUTLOOK is berucht, worden veel virussen toch eerder verspreid door onoplettenheid of onwetendheid dan door de finesse van het virus zelf. 

FOLDERS EN FILTERS

Elk email programma heeft standaard meestal 4 folders of mappen, soms zijn twee functies in één map samengevoegd: 

Inbox voor inkomende post 
Outbox voor uitgaande post, berichten die wel zijn geschreven maar nog niet verstuurd worden hier bewaard tot ze worden verzonden, daarna verhuizen ze naar : 
Sent-mail voor de post die daadwerkelijk verzonden is, kun je het later nog eens nalezen., 
Trash voor weggegooide post. De post is dus nog niet echt weggegooid, maar ligt nog in de prullenbak. Zolang deze niet geleegd is zijn de berichten nog terug te vinden.
De verwijzing naar deze folders gebeurt automatisch, elk berichtje op de juiste plek. Als je veel verschillende soorten mail krijgt kun je daarvoor zelf aparte folders aanmaken, een veel voorkomende scheiding is bv. die tussen werk en privé. Je maakt dan een folder aan met de naam "werk ", en de post van je werk verplaats je dan naar de folder werk, bv. door te slepen met de muis. Makkelijker is het echter om een filter te maken dat dit proces automatiseert. Zoek de functie filters en vul daar in dat alle post met als afzender baas@werk.com naar folder "werk" moet worden gestuurd. Dezelfde methode kan worden gebruikt om ongewenste mail te weren, bv: stuur alle mail waar in de tekst de woordcombinatie Bassi & Adriaan voorkomt naar de trash

Als je er niets aan doet dan lopen de folders trash en sent-mail ongemerkt vol, af en toe legen of opschonen kan dus geen kwaad.

terug naar wittereusnet               (terug) naar  begrippenlijst              terug naar de top van deze pagina